Marosfalvi Imre Enrico - zenei mdium Marosfalvi Imre Enrico - zenei mdium Marosfalvi Imre Enrico - zenei mdium
English Deutsch Magyar Franais Espaňol Zuhause


ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A honlapot Marosfalvi Imre kisadózó EV. (továbbiakba: Vállalkozó) – székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 27. 6/71..; EV-szám: 5206005 üzemelteti.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényértelmében Vállalkozó adatkezelőnek minősül a honlapon keresztül, illetve rendezvényeken való részvétel alkalmával gyűjtött azonosítható személyes adatok tekintetében.

Személyes adatok felhasználása, kezelése
Az elektronikus (e-mailben küldött) hírlevelekre történő feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó az Ön által ehhez megadott e-mail címét, nevét, és telefonszámát nyilvántartsa, kezelje, hírlevelet küldjön Önnek, valamint kapcsolatba léphessen Önnel a megadott elérhetőségén. A hírlevélben heti/havi rendszerességgel kap tájékoztatást az aktuális programokról, a megjelenő új cd-kről.

Ön a hatályos jogszabályoknak megfelelő nyilatkozatával, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait Vállalkozó hírlevél küldése céljából hozzájárulása visszavonásáig nyilvántartsa és kezelje.

Az Ön által megadott adatokat az adatkezelő titokként kezeli, azt kizárólag jelen szabályzatban meghatározott célból használja fel, illetéktelen harmadik személyeknek nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza. Az adatkezelés során Vállalkozó minden olyan szükséges intézkedést megtesz, amely alapján az Ön adatait megvédi a jogosulatlan hozzáférés és az ebből adódó visszaélések ellen.

Személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni az enrico.marosfalvi@gmail.com e-mail címen, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. Jogai megsértése esetén bírósághoz valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Honlapon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal, és az ebből adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének lehetőségét kizárja.

A tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak, különös tekintettelaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezéseire.

Leiratkozás
Hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja elektronikus úton az enrico.marosfalvi@gmail.com címre küldött e-mailben, és kezdeményezheti Vállalkozó által nyilvántartott fenti adatainak törlését.
A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.