Marosfalvi Imre Enrico - zenei mdium Marosfalvi Imre Enrico - zenei mdium Marosfalvi Imre Enrico - zenei mdium
English Deutsch Magyar Franais Espaňol Zuhause

TANÍTÁSOK, ÜZENETEK

Hallgasson bele,
és a kiválasztott albumot
meg is rendelheti az alábbi e-mail címen:
enrico.marosfalvi@gmail.com.

A CD-k megvásárolhatók
a Szebb Életért Központban
(Budapest VIII. kerület, Fiumei u. 4. (a Keletinél))
illetve Enrico budapesti rendezvényein,
így postaköltséget takaríthat meg.

Az albumok új ablakban nyílnak meg.
A zenei részleteket a CD borítók melletti "Zenelejátszó" segítségével hallgathatja meg.

A zenéket a PLAY gomb segítségével indíthatja,
a zeneszámok között a TRACKLIST-re kattintva válthat.


<

2. Óceán - Atlantisz üzenete

Atlantisz utolsó napját éli.
E nap leforgása közben éljük meg azokat az atlantiszi energiákat, amelyek a fénykorától a pusztulásáig vezetnek.
Az Élet jelenléte és eltűnése annak a vidéknek sorsszerű volt, az akkori emberek spirituális hibákat követtek el.
Az utolsó tételben várják, fogadják a pusztulást - ők már nem mehetnek el.
Példájuk és áldozatuk a ma emberének figyelmeztetéseként szolgál.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

3. Óceán - Lemúria álma

Lemúria ősi, titkos információit tartalmazza ez a CD. Az ottani élet magas kultúrája a süllyedéskor elveszett. Mégis, az akkori magyarság egy részének sikerült áttörni a Föld túlsó oldalára, a Kárpát-medencébe. A magyarság feladata, hogy a Lemúrián már megvolt egységet - mely akkor szétesett, Kétségbe esett - újból Egységgé tegye.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

4. IMA

Ezen a CD-n többségében a "Nehéz Idők 2012." című improvizációs üzenet harmonikus dallamai találhatók - segítségképpen -, hogy az apokaliptikus, tomboló erőszak zajai ne zavarják a hallgatót belső erejének kialakításában, és megerősödhessen az Imák által.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

6. Magyar Koronázási Ereklyék

Ezek az ereklyék nem pusztán ékszerek,
hanem a magyarság spirituális fejlődésének jelentős megnyilvánulásai.
A történelem során szimbolikájukkal egyesítették azokat az Ős-magyar és Krisztusi energiákat, amelyek népünk küldetésének segítségéül szolgáltak.
Korunkban ismét megjelenőben vannak ezek az energiák, mely rezgések ezen a CD-n zenében szólalnak meg, hogy egységessé, erőssé válhassunk általunk fejlődésünk következő szakaszára.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

7. A Kristálykoponya megszólal (dupla CD)

A kristályok nem pusztán kövek, hanem évmilliók információinak tárhelyei. Őrzik a múlt és a jövő beléjük zárt tudatát. A Kristálykoponya magában hordozza az égi és a földi kultúrák kommunikációinak lehetőségét. Ezen a CD-n az első és az utolsó tétel a Kristálykoponya aktiválását, majd a kapcsolat bontását jeleníti meg. A többi tételben üzeneteket "foghatunk" magunk számára.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

8. A Pálos Szeretet Kő titka (Dupla CD)

"Milyen titkot őriz a Kő? Milyen szellemiségű korban született az alkotás, mióta hordja titkos üzenetét? Mi célból készült, mit akar mondani nekünk ilyen hangosan? Van-e, megfejthető-e a Kő abszolút igazsága? Időben a XIV. századtól visszafelé több tízezer esztendőig, térben pedig Egyiptomtól a kozmikus téren át a Pilisig tartanak.
Mintha a Kő a maga megingathatatlan bölcsességével azt közölné környezetének minden tagjával:
én vagyok az Igazság!"

Belehallgatás: (klikk ide...!)

9. Magyar népdalok hegedűn

E válogatáson harminc gyönyörű magyar népdalt hallgathatunk eredeti és a hegedűs Marosfalvi Imre Enrico improvizatív díszítéseivel és kíséretével.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

10. A Bennünk Élő Gyermek
Önismereti és önfejlesztő játék
Zenei CD-vel

Ez a meditációs CD a mindannyiunkban rejtőzködő gyermeki, tiszta belső én minőségeit tartalmazza. Emlékeztet bennünket arra az állapotra, amikor még a civilizációs ártalmak nem takarták le azt a fényt és jóságot, amivel kisgyermek korunkban valamennyien rendelkeztünk. Ha ismét feltárjuk önmagunk gyermeki valóját, átölelhetjük őt, és átélhetjük a mennyei szeretet eredeti szépségét. Jobbakká, megértőbbekké, szeretettelibekké válunk.

Javaslom, hogy ne az egész CD-t hallgassuk, hanem alkalmanként csak egy-egy tételt,s arra a minőségre helyezzük figyelmünk fókuszát.

11. A Kilenc Felismerés
Zenei rezgéskódok a Mennyei Prófécia alapján

James Redfield világhírű regénye, "A Mennyei Prófécia" alapján készültek ezek a zenemédiumi közvetítések.
Segíti a szövegen túli spirituális megértést, felismerést.

Ennek a CD-nek a hallgatása előtt ajánlom a könyv megfelelő fejezeteinek elolvasását, és javaslom, hogy kellő időt hagyjunk arra, hogy a kapott információk teljes megértéssé válhassanak.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

12. Mennyei Szerelem

Mária Magdolna és Jézus kapcsolata korunkban egyre jobban feltárul. Magdolna alakjában a kiteljesedett női minőség a mai napig példa értékű. Szerelmük kozmikus dimenziókat jár be, melynek alapeszméje az "Élet Virága" szimbólumban értelmezhető. Kapcsolatuk interdimenzionális szerelem.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

13. Kristályok és csakrák

A kristályok - mint az eleven lények - sugároznak, azaz különböző rezgéseket bocsátanak ki magukból.
A zene és a kristályok, mint kóddal ellátott hordozó eszközök olyan finom energiamezőkkel rendelkeznek, amelyek az élőlényeket energiákkal töltik fel, védik, erősítik képességeiket, a belső energiaáramlást szabályozzák, a külső energiával lévő kapcsolatot elősegítik, harmonizálják.
A nemes kövek és a csakrák harmonizálása során a zenei rezgéskódok segítségével az ember auramezői ismét feltöltődnek életenergiával és a csakrák egészséges működésbe lépnek.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

14. Az Úr Oszlopai

Itt az ideje a Megpróbáltatások átélésének. Ismerd fel, hogy a Mennyek országa Benned van.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

15. Csillagösvény - A Lélek Útja Szíriuszra

Ezen a CD-n Enrico a magyarság szíriuszi kapcsolatát jeleníti meg.
Zenemédiumi közvetítésében szíriuszi eredetünk kapcsolat-hídja ível át a Földig. Felismerhetjük mag-tudatosságunkat, valódi énünket és feladatunkat. A zenébe ágyazott információk szellem-tudatossági szinten érthetők meg.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

16. Miatyánk... - Hagyományos ima, Hun imádság

Belehallgatás: (klikk ide...!)

17. Felemelkedés

Az első CD-n a Nap és a Szíriusz, valamint a Naprendszer bolygóinak rezgéseit, "énekeit" hallhatjuk. A második CD-n a távolabbi kozmosz és az ember kapcsolata jelenik meg.
Az utolsó két tételben az összes eddigi információ fraktál-zenéje szólal meg. Figyelmi egységeink növelésével magasabb tudatossági szintre léphetünk.
Felemelkedhetünk.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

18. Indiánok földjén

Az indiánok egzotikus, misztikus világába kerülhetünk ennek a CD-nek a hallgatásakor, melyen Enrico első alkalommal játszik indián furulyán. Ihletett sámán éneklés és dobolás közepette élhetjük meg az indiánok ősi jelenlétét. Szellemviláguk és emberi méltóságuk harmonikusan kapcsolódik egymáshoz, melynek szigorú rendje a természeti erők, szellemek tiszteletén alapul.
Az egyes tételek között az "Indián Ima" hangzik el.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

19. Áramlás

Az "ÁRAMLÁS" törvénye:
Engedd! - Fogadd! - Éld meg! - Add tovább!
Az van, amire figyelünk, így a szándékunk teremti a Jelen valóságát. Rajtunk múlik, hogy milyen előjelű áramlásban vagyunk, melyikben veszünk részt, mivel semmi sem történik meg velünk, amire korábban nem adtunk engedélyt. Ez a törvény egyúttal az "ÉLET" törvénye is, melyben a szívdobbanástól kezdve az egész életünkön keresztül különböző mértékű és minőségű áramlásokat élünk meg.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

20. Orgona fantáziák

Ezen a CD-n Enrico orgonán improvizál, melynek tartalma a "Szellemi Út" hét spirituális minőségét fogalmazza meg. E zenékben fellelhető belső értékek - meditáció közben - mélyebb megértést adnak, mint szóbeli információik.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

21. Avalon kapui

Spirituális utazáson vehet részt a hallgató, melyen Avalon szigetére érkezik. Az "Időkapuk" minden tételben megnyílhatnak számára, ha a zenét információ hordozó eszközként érzékeli. A tételek tetszőleges sorrendben is hallgathatók, mivel kölcsönösen hatnak egymásra, kiegészítik, spirituálisan értelmezik azt az ősi titkos tudást, amely Avalonhoz kapcsolódik.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

24. Ho'oponopono

A "HO'OPONOPONO" négy mágikus kifejezése ("Szeretlek! - Kérlek, bocsáss meg! - Sajnálom! - Köszönöm!") Enrico zenei médium tolmácsolásában a szavak tartalma fölötti rezgéseket közvetíti. A zene hallgatása közben magunkban, vagy hangosan kimondva az adott tétel szavait mantrázhatjuk. Ennek a hawaii módszernek a segítségével a Teremtôi gyógyítói áramkör részesei lehetünk.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

25. Az Örök Teremtés Kulcsa - A szakrális geometria zengése
Az album 6 CD-t tartalmaz

Belehallgatás: (klikk ide...!)

26. Kérd, és Megadatik... - Arkangyalok

...Az ARKANGYALOK mindmáig igen erős kapcsolatot jelentenek a Teremtő és az Ember között. Ezen a CD-n négy erőteljes karakterű arkangyal segíthet életünk kiemelkedő eseményeinek sikeres megoldásaiban: MIHÁLY, GÁBRIEL, RAFAEL és URIEL arkangyalok. Mindegyikük kétszer szólal meg, alapzengésükben, és üzeneteikben, melyet a hegedű dallama hoz el számunkra. Imáink bátran szólhatnak hozzájuk, kéréseink tisztasága, határozottsága, őszintesége feltétele a megvalósulásoknak. A megoldás kulcsa saját magunkból fakad, miszerint csak akkor kapunk támogatást, ha a kezdeményezés a MIÉNK, miszerint "Segíts magadon, s az Isten is megsegít!"...

Belehallgatás: (klikk ide...!)

27. Passió / Rekviem

Mindkét CD-n megtalálhatjuk a témák alapzengéseit, melyek abba az állapotba vezetnek bennünket, amelyek a mélyebb, felszín alatti információkat tárják fel. A hegedűs tételekben már a személyes megszólítottság magasabb élményeit tapasztalhatjuk meg.

Belehallgatás: (klikk ide...!)

28. Csillagember

Kik vagyunk, honnan érkeztünk, hova tartunk?
Ki teremtette e hatalmas Világmindenséget, és mi az emberiség küldetése az Univerzum milliárdnyi csillagrendszerében?

Ezekre a kérdésekre évezredek óta keresik az emberek a válaszokat, melyek e CD-n spirituális üzenetek formájában érkezhetnek...

Belehallgatás: (klikk ide...!)

29. Amszet szertartás

Az öt hang szertartás kristályai:

1. lépés: Harag és a túlzott izgatottság csillapítása, valamint a szív megnyugtatása (Smaragd)

2. lépés: Aggodalom megszüntetése, megemésztetlen lekli és szellemi gondok kiürítése, valamint a bánat enyhítése (Karneol)

3. lépés: Félelmek csökkentése és az érzelmek harmonizálása (Malachit)

4. lépés: Irigység és az egós megnyilvánulások feloldása (Lápisz)

5. lépés: Tisztánlátás és a boldogulás erejének felerősítése (Ametiszt)

Belehallgatás: (klikk ide...!)

30. Misztérium - Beavatás

A "Beavatás" minden spirituális kultúra szerves része mindazok számára, akik elérték a szellemi fejlődés magasabb szintjét. Ezen a CD-n két fokozatban (alaprezgésként és hegedű szólóval megemelve) kaphatjuk meg a beavatást. Amennyiben a résztvevő valamely szinten elakad, addig nem haladhat, nem hallgathatja tovább, amíg oldásként túl nem jut rajta.

Három egységre oszlik a folyamat, melynek szigorú sorrendje:

Előkészítés (Nyitás), Megpróbáltatás (Tisztítás), Beavatás (Energetizálás).

Belehallgatás: (klikk ide...!)

31. Fény születik - Enrico templomi improvizációs koncertje

Ezen a magasztos témájú amatőr hangfelvételen Enrico templomi orgonánk improvizál.

Az orgona jellegzetes zengése és a templom akusztikája ihlette az előadót, aki a koncerten szóló hegedűn is játszik.

Különlegesség, hogy az egyik tételben /6./ - miközben Enrico hegedűn játszik - a dallamot orgonán kíséri.

Belehallgatás: (klikk ide...!)