ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA honlapot Marosfalvi Imre kisadózó EV. (továbbiakba: Vállalkozó) – székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 27. 6/71..; EV-szám: 5206005 üzemelteti.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényértelmében Vállalkozó adatkezelőnek minősül a honlapon keresztül, illetve rendezvényeken való részvétel alkalmával gyűjtött azonosítható személyes adatok tekintetében.

Személyes adatok felhasználása, kezelése
Az elektronikus (e-mailben küldött) hírlevelekre történő feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó az Ön által ehhez megadott e-mail címét, nevét, és telefonszámát nyilvántartsa, kezelje, hírlevelet küldjön Önnek, valamint kapcsolatba léphessen Önnel a megadott elérhetőségén. A hírlevélben heti/havi rendszerességgel kap tájékoztatást az aktuális programokról, a megjelenő új cd-kről.

Ön a hatályos jogszabályoknak megfelelő nyilatkozatával, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait Vállalkozó hírlevél küldése céljából hozzájárulása visszavonásáig nyilvántartsa és kezelje.

Az Ön által megadott adatokat az adatkezelő titokként kezeli, azt kizárólag jelen szabályzatban meghatározott célból használja fel, illetéktelen harmadik személyeknek nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza. Az adatkezelés során Vállalkozó minden olyan szükséges intézkedést megtesz, amely alapján az Ön adatait megvédi a jogosulatlan hozzáférés és az ebből adódó visszaélések ellen.

Személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni az enrico.marosfalvi@gmail.com e-mail címen, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. Jogai megsértése esetén bírósághoz valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Honlapon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal, és az ebből adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének lehetőségét kizárja.

A tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak, különös tekintettelaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezéseire.


Leiratkozás

Hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja elektronikus úton az enrico.marosfalvi@gmail.com címre küldött e-mailben, és kezdeményezheti Vállalkozó által nyilvántartott fenti adatainak törlését.
A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.Legközelebbi programok

Június
További részletekért kattintson a kívánt programra!


HKSzeCsPSzV
 
 
 
 
 
1.
x

2.
x

3.
x

4.
x

5.
6.
x

7.
x

8.
9.
x

10.
x

11.
x

12.
x

13.
x

14.
x

15.
16.
17.
x

18.
x

19.
20.
x

21.
x

22.
x

23.
x

24.
x

25.
x

26.
x

27.
x

28.
x

29.
x

30.

Mottó

"Bennem állandóan szól a zene. Bármi lehet az improvizáció tárgya, a zene mindig más, még azonos téma azonnali, egymást követő megszólaltatása esetén is, mert semmi sem ismétlődik az életben sem pontosan ugyanúgy, semmi sincs kétszer teljesen egyformán. A megszólaltatott zenei anyag azonban már kész formába öntve kerül a hallgatóság elé"

MAROSFALVI IMRE ENRICO

2005 óta zenei médiumként alkot. Alkotásaiban a "Felsőbb Világok" információinak rezgéskódjai vannak jelen. Valamennyi koncertjén, előadásán, CD-jén minden zenei anyag médiumi közvetítés eredménye...
Szeretettel ajánlom minden érdeklődő, és fejlődni vágyó figyelmébe a hetenként megjelenő plejádi közvetítéseimet, amelyek elérhetők az alábbi webhelyen:

enrico-mediumi-kozvetitesei.webnode.hu

Elérhetőség

+36/ 30 / 288-5107 enrico.marosfalvi@gmail.com

Impresszum

Cégnév:
Marosfalvi Imre

Székhely:
1055 Budapest
Balassi Bálint u. 27. VI/71.

Adószám:
62145158141

Nyilv.tart. szám:
5206005